FONDENS FORMÅL

Vera Merrild Fonden har til formål aktivt at støtte velgørende projekter og organisationer i Danmark – gerne i Silkeborg området.

Aktiviteter i disse velgørende organisationer er primært indenfor områder med udsatte grupper, børn og unge med særlige behov samt kulturelle aktiviteter.

Fonden støtter ikke individuelle personer, løbende drift og administration af organisationer og institutioner, medicinske forskningsprojekter samt ph.d. forløb.

STIFTEREN AF MERRILD KAFFE

Vera Merrild grundlagde sammen med sin nu afdøde mand Møller Merrild kaffeimperiet – ”Merrild Kaffe”.

Kaffeeventyret startede i beskedne omgivelser i 1956 med en lille Købmandsforretning i Kolding, hvor kaffen udgjorde en stor del af omsætningen.

Derfor sagde Vera Merrild en dag til sin mand: ”Skal vi ikke prøve at lave en kaffeforretning?” Hvilket de gjorde i 1962 i Middelfart.

Herefter gik det stærkt med kaffesalget.

I 70’erne var der opbygget et netværk af 25 kaffebutikker med over 150 ansatte i Danmark, hvor Vera Merrild selv stod for ansættelse og oplæring af al personale.

Merrild Kaffe blev i 1979 solgt til den hollandske virksomhed Douwe Egberts.

Vera Merrild vælger i 1983 at flytte til udlandet. 32 år senere, i 2015, vender Vera Merrild atter tilbage til Danmark, hvor hun i 2019 realiserer en gammel livsdrøm gennem oprettelsen af Vera Merrild Fonden.

Fondens Formål

Vera Merrild Fonden har til formål at støtte velgørende projekter og organisationer i Danmark. Primært indenfor områder med udsatte grupper, børn og unge med særlige behov samt kulturelle aktiviteter.

Fondens stifter samt bestyrelsen udvælger egnede projekter og organisationer, som Fonden ønsker at støtte. Fonden kan ikke søges.


Vera Merrild Fonden

Vera Merrild fonden blev etableret af Vera Merrild – stifteren af Merrild Kaffe – i 2019.

Inden da havde Vera Merrild støttet adskillige velgørende formål i såvel Danmark som udlandet, men ønskede med etableringen af Vera Merrild Fonden fremadrettet at strukturere sit velgørende arbejde i Danmark.


Donationer

Stifteren Vera Merrild har i en lang årrække ydet støtte til adskillige velgørende projekter og initiativer.

Det var dog først med den konkrete etablering af Vera Merrild Fonden i 2019, at disse aktiviteter blev struktureret, således at fonden fremadrettet hvert år kan støtte velgørende organisationer i Danmark.


VERAS KAFFEEVENTYR 1956-2020

© Copyright - Vera Merrild Fonden